aktuální projekty

Technologická agentura ČR

Program DOPRAVA 2020+

CK02000177 - PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA KOLEJOVÉ DOPRAVNÍ CESTY

CK03000162 - ZVYŠOVÁNÍ ÚNAVOVÉ ODOLNOSTI EXPONOVANÝCH SVAŘOVANÝCH DETAILŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ PRO NOVÉ MOSTY, OPRAVY A MOSTNÍ PROVIZORIA

Program TREND

FW01010364 - APLIKACE VYSOKOFREKVENČNÍHO MECHANICKÉHO VIBROVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ ÚNAVOVÉ PEVNOSTI A ŽIVOTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ KOMPONENT KOLEJOVÝCH VOZIDEL

FW03010077 - INTECHTEX - INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE INTEGRACE A POUZDŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PRVKŮ PRO SMART TEXTILIE ODOLÁVAJÍCÍ EXTRÉMNÍM PODMÍNKÁM

FW03010172 - VYSOCE PRODUKTIVNÍ STROJE PRO PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍCH TOVÁREN

FW03010323 - VÝZKUM A VÝVOJ TVAROVÝCH FOREM Z VYTVRDITELNÝCH OCELÍ PRO LITÍ ZINKOVÝCH SLITIN PŘI APLIKACI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ADITIVNÍ VÝROBY, TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NUMERICKÝCH SIMULACÍ

FW03010609 - VÝZKUM A VÝVOJ TVAROVÝCH FOREM Z MATERIÁLU H-13 A HEATVAR PRO TLAKOVÉ LITÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN PŘI APLIKACI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ADITIVNÍ VÝROBY, TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NUMERICKÝCH SIMULACÍ

 

Program ZÉTA

TJ04000024 - ALTERNATIVNÍ MATERIÁLY A POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ÚPRAVU A VÝVOJ SPECIÁLNÍCH OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ Z VYSOCE PROKOVANÉ RYCHLOŘEZNÉ OCELI.

TJ04000044 - APLIKOVANÝ VÝZKUM KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU ADITIVNĚ VYROBENÉHO SUBSTRÁTU Z MARAGING OCELI W-NR. 1.2709 DEPONOVANÉHO OTĚRUVZDORNOU VRSTVOU TECHNOLOGIÍ ŽÁROVÝCH NÁSTŘIKŮ A TECHNOLOGIÍ PVD

TJ04000265 - OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ MARAGING OCELI S REVERZNÍM AUSTENITEM A TRIP EFEKTEM

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosT

Program APLIKACE

CZ 01.1.02/0.0/0.0./17_176/0015679 - ATTL A SPOL. APLIKACE

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024409 - VÝZKUM A VÝVOJ MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HELMY ZA VYUŽITÍ POKROČILÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ VÝROBY

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024588 - VÝVOJ A VÝZKUM NOVÉ GENERACE POKLOPŮ PRO LETIŠTNÍ PLOCHY

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024888 - VÝVOJ VÝKONNÉHO NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ SUPERSLITIN (HRSA)

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024981 - VÝZKUM VLIVU OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ KOVOVÉHO ODPADU GENEROVANÉHO PŘI ADITIVNÍ VÝROBĚ NA SPOLEHLIVOST A FUNKČNOST VYRÁBĚNÝCH DÍLŮ A MOŽNOST ELIMINACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍM MNOŽSTVÍ LIKVIDOVANÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU A EMISÍ CO2

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025170 - VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZÁVĚSNÝCH HÁKŮ PRO VÁZACÍ, UPÍNACÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKU S PODPOROU INDUSTRY 4.0 VE SPOLEČNOSTI ZBIROVIA, A.S.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025230 - VÝVOJ HONOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM SUPER TVRDÝCH ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026897 - VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ ŘADY FRÉZY PRO TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ S PROGRESIVNÍM CHLAZENÍM PRO ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026910 - VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027234 - E-CARRIAGE

Program PROOF OF CONCEPT

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_104/0025577 - 3D TISK PLASTOVÝCH FOREM PRO VSTŘIKOVÁNÍ PROTOTYPŮ A MALÝCH SÉRIÍ

Mezinárodní projekty