Projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024409 - VÝZKUM A VÝVOJ MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HELMY ZA VYUŽITÍ POKROČILÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ VÝROBY

je spolufinancován Evropskou unií.

Náplní předkládaného projektu bude průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na oblast sportovních produktů zajišťující vyšší bezpečnost a uživatelský komfort, a to za využití moderních přístupů využívajících prvků Průmyslu 4.0. Výstupem budou 2 funkční vzorky a 2 ověřené technologie. 

Aplikace

Centrální evidence projektů