Pro firmy

RTI nabízí výzkumným organizacím a firmám dlouhodobou spolupráci i možnost provádění výzkumu na zakázku (Smluvní výzkum) nebo v rámci programu podnikatelských a inovačních voucherů. Kvalitou odvedené práce si RTI vybudoval široký okruh zákazníků. Samozřejmostí je vysoký standard poskytovaných služeb (kvalita, forma, rychlost). RTI je schopen řešit komplexní výzkumné projekty v těchto hlavních oblastech :

Obrábění

 • aplikace vhodných řezných nástrojů a přípravků s využitím progresivních obráběcích strategií
 • programování NC strojů
 • zavádění nových přístupů a postupů v obrábění

Experimentální obrábění

 • moderní konstrukce a výroba řezných nástrojů včetně úpravy mikrogeometrie a detailního měření
 • broušení tvarově složitých ploch
 • leštění povrchu
 • analýzy tvaru drážky a návrhy tvaru kotouče
 • 3D tisk kovových součástí
 • konstrukce podpor pro 3D tisk
 • optimalizace parametrů 3D tisku

Experimentální tváření

 • testování nových myšlenek v materiálově technologické oblasti
 • optimalizace a propojení procesů, vedoucích k dosažení mimořádných materiálových vlastností nebo efektivních nekonvenčních technologií termomechanického zpracování

Mechanická zkušebna

 • zkoušky tahem, tlakem, rázem v ohybu
 • zkoušky tvrdosti, cyklického zatěžování atd., převážně na kovových materiálech a plastech
 • problematika výroby a zkoušení tzv. malých vzorků z omezeného množství materiálu

Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti

 • ověřování komponent drážních aplikací namáháním v kombinaci krut a tah
 • vibrodiagnostika komponent, např. převodových skříní, trakčních motorů a dalších zařízení
 • dynamické zkoušky konstrukčních dílů a materiálových vzorků na univerzálním elektrohydraulickém zatěžovacím systému
 • vyhodnocování životnosti včetně metod pravděpodobnostního dimenzování

Experimentální strojírenské metody

 • podpora výzkumu a vývoje v oblastech výrobních technologií a materiálů
 • konstruování unikátních řešení a nových typů zařízení
 • výroba a testování prototypů a funkčních vzorků
 • měření provozních zatížení a odezev, dynamických vlastností, hluku, zbytkového pnutí v materiálu nebo teplotního ovlivnění různých objektů

Metalografie

 • výzkum transformačních procesů a vývoj mikrostruktury při tepelném a tepelně mechanickém zpracování
 • studium vysokoteplotního chování materiálů
 • in-situ deformační a teplotní experimenty
 • měření lokálních mechanických vlastností

Metrologie

 • vysoce progresivní metrologické analýzy tvarově složitých a přesných komponent
 • návrhy strategií kontroly a evaluace systémů měření
 • kontaktní i bezkontaktní 3D skenování
 • digitalizace za účelem zpětné tvorby modelů

Virtuální prototyping

 • virtuální vývoj produktů
 • návrh konstrukcí prostřednictvím nejnovějších systémů CAx
 • pokročilé výpočtové analýzy
 • vývoj efektivních konstrukcí

Technologické plánování výroby

 • virtuální projektování a ověřování výroby
 • projektové činnosti (od optimalizace jednotlivých pracovišť přes větší skupiny, buňky, linky a střediska až po prostorové uspořádání celé výroby)
 • dynamická simulace průchodnosti navržené nebo zoptimalizované výroby

Průmysl 4.0 a chytrá výroba

 • digitalizace procesů ve výrobních společnostech