Projekt: FW01010364 - APLIKACE VYSOKOFREKVENČNÍHO MECHANICKÉHO VIBROVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ ÚNAVOVÉ PEVNOSTI A ŽIVOTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ KOMPONENT KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Hlavním cílem projektu je ověření potenciálu aplikace technologie vysokofrekvenčního mechanického vibrování jako alternativní dodatečné úpravy svarů při inovacích a vývoji nových komponent kolejových vozidel. Toto má vést hlavně k prodloužení jejich životnosti a zvýšení jejich provozní spolehlivosti při současném snížení hmotnosti a snížení výrobních a provozních nákladů. Pro podmínky konkrétního výrobního podniku budou ověřena nedávná doporučení Mezinárodního svářečského institutu pro výpočtové navrhování a posuzování svařovaných konstrukčních uzlů s touto moderní technologickou úpravou, označovanou jako HFMI.

trend

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz