PROJEKT: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024981 - VÝZKUM VLIVU OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ KOVOVÉHO ODPADU GENEROVANÉHO PŘI ADITIVNÍ VÝROBĚ NA SPOLEHLIVOST A FUNKČNOST VYRÁBĚNÝCH DÍLŮ A MOŽNOST ELIMINACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍM MNOŽSTVÍ LIKVIDOVANÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU A EMISÍ CO2

je spolufinancován Evropskou unií.

Aditivní technologie z kovu (AM) pracují na vstupu s kovovým práškem o velikosti 10 - 65 um. Vzhledem k chemickému složení, velikosti částic, nebezpečí výbuchu a vznícení se s ním zachází jako s nebezpečným materiálem. Generovaného odpadu z AM je velké množství. Cílem projektu je tedy provést aplikační výzkum odpadního kovového materiálu pro jeho opětovné využití a vytvoření Ověřená technologie tisku z recyklovaného kovového prášku I a II, Funkční vzorek staticky namáhaného představitele I a II.

Aplikace

Centrální evidence projektů