PROJEKT: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010040 - Výzkum aditivních technologií pro budoucí uplatnění ve strojírenské praxi - RTI plus

Cílem projektu je předaplikační výzkum v oblasti aditivních technologií s podporou špičkového experimentálního zařízení a moderního programového vybavení. Hlavním odborným cílem projektu je minimalizovat kritické místo technologie 3D tisku kovu a kompozitu, kterým je deformace součásti v průběhu a po ukončení tisku způsobená pnutím v materiálu. Hlavním dopadem projektu bude mnohem efektivnější využití těchto materiálů a výrazně vyšší bezpečnost, spolehlivost a produktivita technologie 3D tisku.

PUB_CZ

Centrální evidence projektů