Projekt: TJ04000044 - APLIKOVANÝ VÝZKUM KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU ADITIVNĚ VYROBENÉHO SUBSTRÁTU Z MARAGING OCELI W-NR. 1.2709 DEPONOVANÉHO OTĚRUVZDORNOU VRSTVOU TECHNOLOGIÍ ŽÁROVÝCH NÁSTŘIKŮ A TECHNOLOGIÍ PVD

Hlavním cílem projektu je provést systematický aplikovaný výzkum materiálových, modálních a mechanických vlastností aditivně vyráběných dílů s úpravou povrchu technologií žárových nástřiků a depozice tenkých vrstev. Dílčím cílem je optimalizace procesů 3D tisku a procesů depozice vrstev s cílem dosažení spolehlivé adheze nanášené vrstvy k tištěnému substrátu a predikce chování tištěných komponent pomocí FEM analýz s využitím neuronových sítí. V závěrečné etapě bude cílem projektu ověřit výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje při výrobě funkčního vzorku, kterým bude tvarově členitá součást.

zeta

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz