Projekt: CK02000177 - PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA KOLEJOVÉ DOPRAVNÍ CESTY

Cílem projektu je vývoj nové technologie prediktivní údržby koleje, která povede k podstatnému prodloužení životního cyklu takto ošetřených úseků tratě. Navržen a verifikován v reálných podmínkách provozního zatížení bude nový postup tvorby funkčních povrchů kolejnic a prvků výhybek u nejvíce namáhaných úseků tratě. Režim aplikace bude vycházet z průběžné analýzy vývoje opotřebení úseků tratě. Zvýšení bezpečnosti proti náhlému porušení kolejnic při vysokých rychlostech zatížení a to i v souvislosti s požadavky na stavbu vysokorychlostních tratí. Řešení bude založeno na implementaci pokrokových metod tvorby funkčně-gradientních materiálů, specifických pro kontaktní únavu.

doprava

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz