projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026910 - VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj komplexní technologie, která se bude skládat ze dvou základních částí: válcování dokonalého mosazného pásu pro následné objemové tváření stabilních nábojových polotovarů, tzv. kalíšků, a lisování kalíšků, jejichž rozměrové vlastnosti budou významně vylepšené a stabilní (reprodukovatelné). Měď Povrly a.s. bude předkládaný projekt realizovat v konsorciu v režimu účinné spolupráce. Projekt je řešen jako fázovaný projekt.

Aplikace