PROJEKT: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025230 - VÝVOJ HONOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM SUPER TVRDÝCH ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na vývoj honovacích nástrojů a technologie jejich použití pro obrábění velmi přesných děr, především do oblasti do hydraulického a automobilového průmyslu. Kvalita a přesnost obrobené díry má významný vliv na užitné vlastnosti, spolehlivost a trvanlivost hydromotorů, hydraulických komponentů, spalovacích motorů a dalších součásti. 

Aplikace

Centrální evidence projektů