Projekt: FW03010077 - INTECHTEX - INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE INTEGRACE A POUZDŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PRVKŮ PRO SMART TEXTILIE ODOLÁVAJÍCÍ EXTRÉMNÍM PODMÍNKÁM

Cílem projektu je výzkum a vývoj nových elektronických prvků a technologií jejich integrace do textilních produktů určených pro provoz v náročných podmínkách a výbušném prostředí. Projekt se zaměřuje na nové elektronické prvky - moduly detekce radioaktivity, pratelné haptické zpětnovazební prvky a aktivní osvětlení. V oblasti pokročilých technologií budou řešeny nové způsoby pouzdření kombinující 3D tisk a zalévání. Bude vyvinuta i nová technologie termokompresního kontaktování el. prvků. Tyto technologie umožní dosažení vyšší efektivity výroby, kastomizace a spolehlivosti a umožní výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou v ČR. Hlavními výstupy budou nové oděvy s elektronickými subsystémy a technologie pouzdření - Chytrý ochranný převlek a Chytrý hasičský zásahový oblek 2. generace.

trend

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz