Projekt: CK03000162 - ZVYŠOVÁNÍ ÚNAVOVÉ ODOLNOSTI EXPONOVANÝCH SVAŘOVANÝCH DETAILŮ Z VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ PRO NOVÉ MOSTY, OPRAVY A MOSTNÍ PROVIZORIA

Cílem projektu je zvýšení životnosti detailů svařených z vysokopevnostní oceli a vystavené časově proměnlivému zatížení. Zkoumán bude potenciál metody vysokofrekvenčního opracování svarových spojů (HFMI = High-Frequency Mechanical Impact). Tuto metodu pro zvýšení únavové pevnosti svarů doporučuje International Institute of Welding, přesto ale není normalizována ani plně pokryta experimenty. Ověřeny budou aplikace HFMI na únavově exponované konstrukce v režimech zatěžování, kde zatím není dostatek experimentů. Výstupy z projektu budou využitelné při budoucím řešení nastíněných problémů zajištění bezpečnosti ČR. Cílem je získat nové teoretické poznatky, praktické zkušenosti i zručnost při aplikaci metody HFMI pro zvyšování únavové pevnosti svarových spojů z vysokopevnostních ocelí.

doprava

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz