Program: TJ04000024 - ALTERNATIVNÍ MATERIÁLY A POSTUPY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ÚPRAVU A VÝVOJ SPECIÁLNÍCH OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ Z VYSOCE PROKOVANÉ RYCHLOŘEZNÉ OCELI.

Hlavním cílem projektu je vyrobit soustružnické nože s nakovanou destičkou z navrhnutého alternativního materiálu, konstrukčně upravenou tak, aby ostří spadalo do nejvíce protvářené oblasti kovaného polotovaru. Nástroj bude optimálně tepelně zpracovaný tak, aby bylo dosaženo vysoké stability struktury při obrábění přerušovaným řezem (např. u komponent pro jadernou energetiku) za extrémních podmínek, kdy se dá očekávat nárůst teploty až na hodnoty 500°C. Dalším cílem bude navržení a odzkoušení různých variant tepelného zpracování potenciálně nahrazující technologii kalení a popouštění v soli, aniž by došlo k hrubnutí zrna. Posledním cílem projektu je vyzkoušet možnost dosažení zlepšení řezných vlastností a odolnosti proti opotřebení aplikací tenké vrstvy na kovaný nástroj.

zeta

Cetrální evidence projektů

www.tacr.cz