PROJEKT: FW01010362 - APLIKACE ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ KOVOVÉHO TISKU VE STAVBĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Cílem projektu je využití moderní aditivní technologie tisku kovových komponent z nástrojové a korozivzdorné oceli pro snížení jednorázových a kusových nákladů při výrobě funkčních vzorků pro prototypy kolejových vozidel a při výrobě několika málo kusů v rámci servisu, nebo výroby. Stěžejním odborným cílem projektu, který přispěje k naplnění hlavního cíle, je komplexní výzkum materiálových a mechanických vlastností tištěné a konvenčně vyráběné korozivzdorné oceli.

trend

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz