Projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026897 - VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ ŘADY FRÉZY PRO TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ S PROGRESIVNÍM CHLAZENÍM PRO ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti řezných nástrojů - fréz pro tuhé a méně tuhé stroje a přímo navazuje na předcházející VaV projekt společnosti v rámci OPPIK. Prostřednictvím aktivit v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji společnost plánuje vyvinout 1 funkční prototyp řezného nástroje - frézy s progresivním chlazením.

Aplikace