Projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024588 - Vývoj a výzkum nové generace poklopů pro letištní plochy

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je zaměřen na snížení času provozních uzávěr leteckého provozu a to díky nové generaci rychle vyměnitelného poklopu spolu s řešením celého stavebního systému podzemních objektů v leteckých plochách.

Aplikace

Centrální evidence projektů