PROJEKT: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024888 - VÝVOJ VÝKONNÉHO NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ SUPERSLITIN (HRSA)

je spolufinancován Evropskou unií. 

Předmětem projektu je vývoj nového nástroje pro efektivní obrábění těžkoobrobitelných materiálů, které nacházejí své největší uplatnění v leteckém a kosmickém průmyslu, ale také v energetice anebo medicínském průmyslu. V rámci projektu bude řešen vývoj nové břitové destičky (úprava geometrie) a samotného speciálního držáku (umožňujícího mj. efektivní chlazení břitové destičky). Bude tedy vyvíjen kompletní nástrojová sestava. Aplikace

Centrální evidence projektů