Projekt: FW01010386 - VÝZKUM A VÝVOJ KLOUBOVÉHO ELEKTROBUSU

 Výzkum a vývoj energeticky úsporných řešení v oblasti městské hromadné dopravy se orientuje na zavádění elektrobusů, které jsou lokálně bezemisními vozidly. Důsledkem pak jsou energetické náklady na ujetí 1 km pouze cca třetinové a snížení emisí ve městech. Cílem projektu je vyvinout a postavit prototyp velkokapacicního elektrobusu délky 18,75 m, který by nahradil svými přepravními možnostmi dosavadní dieselové autobusy. Projekt se bude zabývat maximálním odlehčením hmotnosti karoserie cestou použití vysokopevnostních a nekonvenčních materiálů. Dále pak optimalizací velikosti trakčních baterií v návaznosti na druh použité nabíjecí infrastruktury a četnosti rychlonabíjení v průběhu pracovní směny. Parametry elektrobusu by měly zajišťovat plnou konkurenceschopnost na zahraničních trzích.

trend

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz