Projekt: TJ04000265 - OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ MARAGING OCELI S REVERZNÍM AUSTENITEM A TRIP EFEKTEM

Projekt se zaměřuje na vývoj 18Ni maraging oceli s výrazným efektem deformačního zpevnění, odolností proti únavě a zlepšenou vrubovou houževnatostí. Díky tomu bude výrazně rozšířena použitelnost tohoto materiálu pro aplikace s vysokým zatížením a dynamickým namáháním, například v automobilovém nebo leteckém průmyslu. Válcováním za studena a tepelným zpracováním bude připravena více-fázová maraging ocel s reverzním austenitem jako druhou fází a bude vyhodnoceno její deformační zpevnění, mikrostruktura a vrubová houževnatost. Optimalizace mechanických vlastností, jako je deformační zpevnění, odolnost proti únavě a vrubová houževnatost, bude provedena řízeným vývojem mikrostruktury s ohledem na podíl fází, jejich velikost a morfologii a eventuální přítomnost intermetalických fází.

zeta

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz