Projekt: FW01010462 - VÝPOČTOVÁ A EXPERIMENTÁLNÍ PODPORA 3D TISKU KOVOVÝCH KOMPONENT TECHNOLOGIÍ DMLS A VYSTAVENÝCH V PROVOZU VÍCEOSÉMU ÚNAVOVÉMU ZATĚŽOVÁNÍ

Hlavním cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti účastníků projektu v oboru aditivních technologií, např. i tak, že se v budoucnu zapojí do řešení mezinárodních projektů výzkumu a vývoje a budou se podílet na zavádění této moderní technologie do průmyslové praxe. Odborným cílem projektu je rozvoj výpočtové a experimentální podpory 3D tisku kovových komponent, které jsou v provozu vystavené víceosému únavovému zatěžování. Prakticky budou navrženy, nadimenzovány, výpočtově posouzeny a ve dvou případech i experimentálně ověřeny funkční vzorky složitých a složitě (multiaxiálně) namáhaných komponent. Toto vše bude doprovázet vývoj speciálního softwarového modulu pro posuzování únavové pevnosti a životnosti součástí při multiaxiální únavě.

trend

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz