Projekt: FW03010172 - VYSOCE PRODUKTIVNÍ STROJE PRO PROSTŘEDÍ DIGITÁLNÍCH TOVÁREN

Hlavním cílem projektu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost TOS VARNSDORF a.s., především ve smyslu výrazného rozšíření trhů v zahraničí a posunu v globálních hodnotových řetězcích i v souvislosti s uplatněním 5G sítí v průmyslových procesech. Toho bude dosaženo výzkumem v oblasti pokročilého řízení výroby, kdy na základě sběru a analýzy dat bude možné nejen optimalizovat vlastní proces na jednotlivém stroji, ale také upravit či změnit plánovaný tok výroby a dosáhnout tak optimálního výsledku z pohledu kvality výroby a efektivity využití výrobních zařízení. Projekt se týká pokročilého průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky budou zavedeny nabídky produktů TOS VARNSDORF a.s. Současně projekt zvyšuje míru automatizace a využití digitálních technologií.

trend

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz