Projekt: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_104/0025577 - 3D TISK PLASTOVÝCH FOREM PRO VSTŘIKOVÁNÍ PROTOTYPŮ A MALÝCH SÉRIÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na ověření získaných poznatků synergického projektu ZČU v Plzni, fakulty strojní, Regionálního technologického institutu. Náplní je ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nového produktu - 3D tištěných plastových forem pro vstřikování plastu. Výstupem bude studie proveditelnosti.
Realizaci projektu bude zajišťovat žadatel - 3Dees Industries s.r.o. s využitím výsledků OPVVV projektu RTIplus na základě dohody o využití duševního vlastnictví.

Aplikace