Projekt: FW03010323 - VÝZKUM A VÝVOJ TVAROVÝCH FOREM Z VYTVRDITELNÝCH OCELÍ PRO LITÍ ZINKOVÝCH SLITIN PŘI APLIKACI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ADITIVNÍ VÝROBY, TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NUMERICKÝCH SIMULACÍ

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí H11 a BÖHLER AMPO M789 pro lití zinkových slitin s využitím kombinace moderní technologie aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací včetně verifikací v provozních podmínkách. Dalším cílem projektu je využití ekonomicky výhodnější a environmentálně příznivější varianty bez-kobaltové oceli BÖHLER AMPO M789, která se v tomto okamžiku pro aditivní výrobu nepoužívá. Aditivní způsob výroby umožní zrychlení výroby tvarových částí forem, návrh sofistikovanějších chladicích systémů a možnost významného prodloužení životnosti forem. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem.

trend

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz