materialoveinzenyrstvi_web

Materiálové inženýrství

Zkoumáme nové materiály a jejich mechanické vlastnosti, analyzujeme mikrostruktury vznikající aditivní výrobou.

Materiálový výzkum a vývoj s důrazem na pokročilé kovové a nekovové materiály zpracované nejmodernějšími technologiemi (např. hot stamping, svařování el. paprskem, mechanické legování, tixo-forming apod.), vývoj a aplikace nových diagnostických metod a postupů pro charakterizaci materiálů.

Materiálově-technologický výzkum a vývoj nových technologií, orientovaných především na technologické zpracování moderních strojírenských materiálů a ekologicky čistou výrobu. Možnost modelování průmyslově používaných termomechanických procesů a jejich následné optimalizace zaměřené na zlepšení efektivity a snížení energetické náročnosti procesu, nebo dosažení lepších mechanických vlastností produktu.

Výzkum a vývoj materiálů pro energetiku zaměřený na optimalizaci tepelného zpracování ocelí aktuálně používaných v energetice a  vývoj nových materiálů pro skladování vodíku.

Komplexní materiálový výzkum aditivně vyráběných kovů a kompozitů s plastovou matricí pro komerční aplikace, včetně následného tepelného zpracování a materiálové charakterizace, testování reálného tepelného a mechanického zatížení 3D tištěných produktů.

Komplexní materiálový výzkum a testování vrstev, jako zpětná vazba pro optimalizaci parametrů výroby (např. žárových nástřiků). Metalografické analýzy kovových a nekovových materiálů, např. hodnocení svarových spojů, mikročistoty, velikosti zrna, povrchových vrstev a povlaků, stanovení příčin porušení materiálu, chemického složení ocelí, odolnosti proti opotřebení.