LAV3Dtisk_web

Aditivní výroba

Vyrábíme speciální díly pomocí aditivní technologie.

3D tisk z kovových materiálů

V laboratoři provádíme výzkum aditivní výroby (3D tisku) z kovových materiálů a možností jejího efektivního využití pro potřeby nejen strojírenských podniků. Díky této technologii jsme schopni vyrábět speciální díly s různými rozměry a strukturami i komplikovanými vnějšími a vnitřními tvary. Jsme při tom schopni účelně optimalizovat tiskové úlohy a jejich procesní parametry, a tím zlepšovat produkční možnosti i kvalitu aditivně vyráběných součástí. Využíváme pokročilé softwarové nástroje pro tvarovou optimalizaci, odlehčování tištěných dílů nebo simulaci tiskových procesů. Pomocí speciálního monitorovacího systému dokážeme detailně pozorovat a analyzovat průběh laserového tavení jednotlivých vrstev a díky tomu zajišťovat vysokou kvalitu a potřebné vlastnosti vyrobených dílů.

Podle požadavků na vlastnosti vyrobených kusů standardně provádíme dokončovací operace jako tepelné zpracování, broušení nebo leštění.

Nabízíme též konzultace a úpravy tiskových modelů podle požadovaných výsledných vlastností vyráběných kusů.

Konstrukce a výroba řezných nástrojů

V laboratoři se také zabýváme konstrukcí a výrobou standardních i speciálních monolitních řezných nástrojů z různých řezných materiálů a optimalizací řezných nástrojů s výměnnými břitovými destičkami s využitím kovové aditivní výroby. Na základně detailních analýz řezného procesu a jeho vlivu na trvanlivost nástrojů a kvalitu obrobených povrchů dokážeme provádět potřebné úpravy mikrogeometrie nebo leštění povrchu drážky, které zvyšují užitné vlastnosti nástroje. Samozřejmostí je měření geometrie a mikrogeometrie nástrojů, a to především poloměru zaoblení ostří, K faktoru, drsnosti plochy čela a hřbetu v oblasti budoucí plochy opotřebení.