strojirenstvi_web

Strojírenství

Navrhujeme a testujeme nástroje pro obrábění, simulujeme a ověřujeme procesy frézování, zavádíme nové obráběcí strategie.

Výzkum a vývoj v oblasti výrobních technologií s důrazem na aplikaci moderních postupů a přístupů při jejich navrhování, racionalizaci a optimalizaci s využitím moderních SW systémů (např. SolidCAM, SolidWorks, CATIA, apod.), pro dosažení komplexního řešení navrhované výrobní technologie.

Technologický výzkum a vývoj v oblasti nástrojů a přípravků pro obrábění s důrazem na vysokou životnost a spolehlivost navrženého řešení. Nedílnou součástí jsou jak konstrukční návrhy, MKP výpočty, simulace proudění, záznam procesu obrábění pomocí termokamery a rychlokamery, tak i kompletní diagnostika řezného procesu (např. měření řezných sil, vibrací, opotřebení, akustické emise, apod.), které slouží jak pro samotný návrh, tak pro následnou validaci navrženého nástroje nebo přípravku.

Komplexní výzkum a vývoj nových postupů v obrábění se zaměřením na zvyšování produktivity a spolehlivosti v procesu obrábění. Realizace funkčních vzorků na základě dodaných podkladů, případně navržených podle vstupních požadavků zadavatele.

Výzkum a vývoj v oblasti programování NC strojů s důrazem na využití progresivních metod obrábění (např. iMachining, trochoidální obrábění), adaptivního řízení, softwarové optimalizace NC kódu nástrojem Eureka for Chronos, obrábění těžkoobrobitelných materiálů, apod. Zavádění automatického programování do výrobních společností. Možnost tvorby technologií obrábění podle specifikací zadavatele.