digitalní_inženýring_web

Digitální inženýring

Pomůžeme vám zahájit digitální transformaci.

Přetváření produktů a procesů v digitálním světě může v oblasti vašich fyzických operací vést k novým poznatkům a zvýšení efektivity. Ať už navrhujete a uvádíte do provozu stroje nebo řídíte výrobu v závodě, digitální inženýrství vám pomůže zvýšit výkonost, snížít náklady a redukovat rizika. 
Rozšířená realita, nové analytické nástroje, digitální dvojčata a další nástroje mění dnešní způsoby, jakými jsou navrhovány  a optimalizovány automatizované systémy, mění plánování výroby, skladů i dodavatelských řetězců.

Naše nabídka z oblasti digitálního inženýringu

  • Počítačové simulace celého průběhu životnosti výrobku – od návrhu, konstrukce, optimalizace, způsob výroby, simulace životnosti
  • Geometrická a topologická optimalizace
  • Optimalizace pracovišť, interakce s kolaborativními roboty
  • Virtuální a augmentová realita
  • Reverzní inženýring – digitalizace za účelem zpětné tvorby modelu