o nas_web

Výsledky na špičkové úrovni

Na poli vědy a výzkumu slavíme úspěchy. Vyvíjíme nové technologie a materiály, hledáme neotřelá řešení a vylepšujeme ty stávající.

O nás

Regionální technologický institut (RTI) je moderní strojírenské a technologické výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, které bylo vybudováno díky finančním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj – z prioritní osy 2: „Regionální VaV centra“ Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ve vybudovaných laboratořích, zkušebnách a pracovištích je v současnosti zaměstnáno téměř 120 výzkumných pracovníků, kteří zde mají k dispozici nejmodernější experimentální, softwarovou a výpočetní techniku pro konstrukci, modelování, výpočty, simulace, měření, analýzy a prototypovou výrobu. 

Zabýváme se jak základním, tak především aplikovaným a experimentálním výzkumem v oblasti konstrukce vozidel, výrobních strojů, obráběcích a tvářecích technologií stejně jako moderních výrobních metod tzv. „Chytré výroby“ a „Průmyslu 4.0“. Podíleli jsme se na více než 100 projektech. Díky dlouholeté tradici máme navázána úspěšná partnerství s univerzitami, výzkumnými institucemi a podniky nejen v Čechách, ale také ve světě. 

Aktivity výzkumného centra RTI jsou realizovány v 6 výzkumných programech, které se specializují na počítačové simulace celého průběhu životnosti výrobku, aditivní výrobu (3D tisk), výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů, výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací, výzkum a vývoj tvářecích technologií a technologií obrábění.

Fakulta strojní a centrum RTI mají rovněž certifikovaný systém managementu kvality v oblasti „Vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti strojírenství včetně aplikací v průmyslové praxi“.

RTI má zároveň akreditovanou Mechanickou zkušebnu a Laboratoř dílenské metrologie.

osvědčení akreditace2026