Historie RTI

2011

Budování centra díky projektu VaVpI

2015

Spuštění provozu centra

2019

Získání ocenění HR Excellence in Research

Jak vznikal regionální technologický institut?

Budování centra začalo v první polovině roku 2011 a 1. července 2015 pak Regionální technologický institut - RTI přešel do své provozní fáze. Ve vybudovaných laboratořích, zkušebnách a pracovištích je v současnosti zaměstnáno téměř 120 výzkumných pracovníků, kteří zde mají k dispozici nejmodernější experimentální, softwarovou a výpočetní techniku.