Kontrolní rada

Kontrolní rada kontroluje a usměrňuje ekonomické, organizační a správní činnosti realizované v rámci projektu RTI. Dohlíží na to, zda je projekt RTI řešen v souladu s právními předpisy a příslušnými dokumenty, kontroluje finanční plány, ekonomické výsledky a monitorovací zprávy o řešení projektu. Podává o své kontrolní činnosti zprávy rektorovi.

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., předseda

Ing. Milan Pinte, Ph.D., místopředseda

doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., člen