Projekt: FW01010325 - VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ

Hlavním cílem projektu je zkrácení předvýrobní fáze komponent zámkových systémů za pomoci vytvoření digitálního dvojčete vyvíjených komponent s následným ověřením užitných vlastností numerickou simulací. Dojde ke zkrácení doby výroby komponent, optimalizaci tvaru i materiálu bez fyzického testování, tedy pouze prací s virtuálním modelem - digitálním dvojčetem komponenty. Snížením počtu optimalizačních smyček při vývoji komponent, bez nutnosti násobného testování funkčních vzorků, dojde k významné finanční úspoře a také k urychlení procesu dodání nových zámkových systémů zákazníkům.

trend

Centrální evidence projektů

www.tacr.cz