Projekt: CZ 01.1.02/0.0/0.0./17_176/0015679 - ATTL A SPOL. APLIKACE

je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem tohoto projektu je vyvinout technologickou linku s minimální obsluhou pro průmyslovou výrobu svařovaných nerezových tenkostěnných profilů, která by umožnila dosáhnout rychlosti výroby 25 m/min při udržení kvality sváru. Linka bude splňovat požadavky průmyslu 4.0.

Aplikace

Centrální evidence projektů