virtualniprototyping_web

Virtuální prototyping

Nabízíme virtuální simulace, topologické optimalizace, 3D tisk plastových a kompozitních dílů, simulace tváření a vstřikování, vývoj nástrojů, optimalizace pracovišť, virtuální prohlídky a práci s rozšířenou realitou a další.

LABORATOŘ PRO VIRTUÁLNÍ PROTOTYPING

V laboratoři pro virtuální prototyping se zabýváme virtuálním vývojem produktů, projektováním a ověřováním z oblasti výroby. Využíváme k tomu nejnovější systémy CAx, které nám umožňují návrh konstrukcí a provádění pokročilých výpočtových analýz. Současně jsme díky nástrojům softwarové optimalizace schopni vyvíjet efektivní konstrukce a zvyšovat tak užitnou hodnotu stávajících řešení. Svým partnerům a zákazníkům jsme schopni poskytnout ucelený soubor projektových činností od optimalizace jednotlivých pracovišť, až po zlepšení a projektování prostorového uspořádání nejen skladových a výrobních prostor, ale i celé výroby. Tu umíme vizualizovat pomocí virtuální nebo rozšířené reality tak, že si budete moci jednotlivá místa procházet a představit si je v reálné podobě.

Virtuální simulace

V oblasti virtuální simulace nabízíme strukturální výpočet zatěžování v oblasti lineární statiky. Nejčastěji provádíme pevnostní a deformační výpočty konstrukcí pomocí plošných 2D prvků nebo složitější objemové modely s 3D prvky a speciální výpočty  respektující specifické vlastnosti konstrukcí z kompozitního materiálu nebo sendvičových struktur.

Věnujeme se modální analýze pro stanovení vlastních tvarů řešeného konstrukčního celku a následně provádíme samotné dynamické výpočty. Pro simulaci rychlých dynamických dějů s velkými deformacemi a složitými kontakty máme k dispozici Virtual Performance Solution, model lidského tělaVIRTHUMAN“, který umožní stanovit pravděpodobnost poranění v úlohách pasivní bezpečnosti interiérů vozidel.

Topologická optimalizace

Pomocí topologické optimalizace umožňujeme našim zákazníkům nalézt optimální rozložení materiálu v rámci zadaného objemu s ohledem na požadované spektrum zatížení či pracovní frekvenční rozsah. Při hledání výsledné struktury může být navíc zohledněna výrobní technologie (dělicí rovina při odlévání, prizmatické tažení materiálu nebo aditivní technologie výroby).

3D tisk plastových a kompozitních dílů

Laboratoř provádí návrh či přizpůsobení dílů určených pro aditivní technologie výroby. Disponuje celou řadou moderních AM technologií a je schopna tisknout prototypy za využití tiskáren HP Jet Fusion, Markforged, Ultimaker či Formlabs, a to pro prezentační účely nebo jako funkční náhrady dílů. K tomu jsou využívány například polymery s výztuží ve formě krátkých i dlouhých, skleněných či uhlíkových vláken (sklo, kevlar, uhlík).

Simulace tváření, vstřikování a vývoj nástrojů

Laboratoř je schopna komplexně popsat každý okamžik technologického procesu. Provádí návrh nástrojů jak pro standardní kování a přesné lisování, tak pro vstřikování. Díky simulacím je možné nástroje optimalizovat s ohledem na konkrétní podmínky použité technologie. V návaznosti na vývoj nástrojů poskytuje podporu při jejich zavádění do výroby. Laboratoř má možnost testování forem na vstřikování lisu Arburg Allrounder 470 E 1000.

Optimalizace pracovišť

Laboratoř nabízí optimalizace průmyslových pracovišť se speciálním zaměřením na ergonomii. Pro tyto studie jsou využívány tzv. digitální modely člověka, s jejichž pomocí je možné ověřit jak současný, tak zejména nově navrhovaný stav. Součástí studií jsou často i rozbory interakce s kolaborativními roboty. Pro digitalizaci současného stavu je využívána technologie laserového skenování.

Virtuální prohlídky a rozšířená realita

Výstupy veškerých projekčních a vývojových činností je možné vizualizovat pomocí virtuální nebo rozšířené reality. Díky tomu lze vizualizovat detaily a prohlédnout návrhy ve stejné kvalitě, jako by byly již reálně aplikovány. Vizualizaci lze provést pomocí hlavních displejů (HTC VIVE) nebo za použití chytrých zařízení (mobilní telefonů a tabletů).