zkusebnapevnostzivosnost_web

Provozní pevnost a únavová životnost

Zabýváme se nejrůznějšími typy zkoušek a naše zkušebna disponujeme špičkovým vybavením

Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti

Zkušebna disponuje univerzálním elektrohydraulickým zatěžovacím systémem pro statické a únavové zkoušky konstrukčních dílů a materiálových vzorků. Specializujeme se na zkoušky svařovaných konstrukcí. Zabýváme se též zvyšováním únavové životnosti svarů.

NABÍZÍME

- Únavové a statické zkoušky materiálů, konstrukcí a kontrakčních uzlů
- Zkoušky nízko i vysokocyklové únavy včetně zkoušek za zvýšených teplot
- Únavové zkoušky tenkostěnných svařovaných profilů karoserií autobusů a trolejbusů
- Únavové zkoušky konstrukčních uzlů pro kolejová vozidla dle příslušných norem, včetně svarů vyšších tlouštěk
- Zkoušky tlumicích vlastností izolátorů
- Zvyšování životnosti svarů metodou vysokofrekvenčního kladívkování HFMI
- Výpočty únavové životnosti včetně vibrační únavy softwarem nCode

HLAVNÍ PRŮMYSLOVÍ PARTNEŘI

Škoda Transportation a.s. výrobce kolejových vozide
SOR Libchavy s.r.o., výrobce autobusů
Bednar FMT s.r.o., výrobce zemědělské techniky
CHARVÁT CTS a.s., výrobce traktorových návěsů

Vybavení laboratoře

Klíčovým vybavením zkušebny je elektrohydraulický zatěžovací systém INOVA, umožňující vícekanálové statické a únavové zatěžování včetně měření deformací, posuvů či zrychlení.

Pro zvyšování životnosti svarů máme zařízení HiFIT.

Softwarové vybavení pro hodnocení životnosti tvoří zejména systémy nCode, Rifest, TestControl.