dilenskametrologie_web

Dílenská metrologie

Zrealizujeme návrhy měřících strategií, kontaktní a bezkontaktní skenování, digitalizaci za účelem zpětné tvorby modelu a mnoho dalšího.

Laboratoř dílenské metrologie

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DLE STANDARDU ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Díky tomu a své odbornosti spolupracuje s předními výrobci oborů automotive a letectví napříč celou EU. Laboratoř dílenské metrologie se zaměřuje na metrologické analýzy tvarově složitých a přesných komponent, návrhy strategií inspekce v různých fázích vývoje a produkce, evaluace měřicích systémů, digitalizaci komponent a vzorků za účelem tvorby modelů.

Akreditované zkoušky :
- měření rozměrů a úchylek tvaru a polohy

Návrhy měřÍcích strategií

Návrhy měřicích strategií s využitím špičkových technologií a softwarů za účelem minimalizace nejistoty měření a zachování vysoké opakovatelnosti a reprodukovatelnosti procesu. Kromě navržených strategií, které jsou testovány v laboratoři, jsou v elektronické podobě vypracovány simulace provedené v prostředí software Carl Zeiss Calypso. 

Kontaktní a bezkontaktní 3D skenování

Použitím pokročilých inspekčních strategií je dosahováno výsledků s velkou vypovídací schopností. Při nasazení bezkontaktního skenování může být výstupem topografická mapa odchylek. Testováno je několik variant, z nichž je vybrána ta optimální vzhledem k zadání zákazníka. 

Digitalizace za účelem zpětné tvorby modelu

Prototypové díly, u kterých není možné z různých důvodů zajistit 3D model, je možno velice progresivně nasnímat a tento chybějící model pak zpětně vytvořit včetně kompatibility se softwary CATIA/SOLID aj. Díky této technologii ve spolupráci s muzei a archivy provádí i digitalizaci depozitářů a exponátů.

Vybavení laboratoře

CMM Carl Zeiss Prismo 7 Navigator

Prismo navigator firmy Zeiss je na celém světě synonymem pro vysokorychlostní skenování a maximální přesnost ve výrobním prostředí. S maximální dovolenou chybou při měření délky pouze 0,9 + L / 350 μm je ideální pro splnění nejvyšších požadavků na přesnost složitých komponent.

Přesný kruhoměr Taylor Hobson Talyrond 585 Lt

Zařízení pro měření úchylek tvaru a polohy i pro měření lineární a obvodové drsnosti. Umožňuje též 3D měření válcovitých dílů a jejich analýzu. Jedná se o stroj nejvyšší možné kvality s odchylkou od LSCI 0,015 +0,00025 μm/mm.

Přesný profiloměr / drsnoměr Hommel Etamic T8000 RC

Hommel-Etamic T8000 RC je flexibilním řešením pro měření geometrických tvarů, drsnosti a vlnitosti povrchu jednotlivých součástek.

Další vybavení

Navázané délkové etalony pro kalibraci absolutních a komparačních měřidel. Ruční měřidla absolutní i komparační s přesností 1 μm. Fixační sady pro upevnění a polohování tvarově složitých dílů.