technologieobrabeni

Technologie obrábění

Zpracujeme návrhy obráběcí strategie, ověřujeme technologie, pomůžeme s vývojem funkčních vzorků, testováním řezných nástrojů a mnohým dalším.

Laboratoř technologie obrábění

Laboratoř technologie obrábění se zaměřuje na komplexní řešení daných problematik v oblasti výrobních technologií, aplikace vhodných řezných nástrojů a přípravků s využitím progresivních obráběcích strategií, programování NC strojů, zavádění nových přístupů a postupů v obrábění a další.

NÁVRHY OBRÁBĚCÍ STRATEGIE

Jednou z hlavních činností laboratoře jsou návrhy obráběcích strategií s využitím progresivních technologií obrábění včetně návrhu vhodných nástrojů. Kromě navržených strategií, které jsou otestovány na univerzálních strojích, jsou vypracovány počítačové simulace provedené v prostředí progresivních CAM systémů SolidCAM a Catia V6.

OVĚŘOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ

S návrhem obráběcích strategií úzce souvisí i samotné ověřování technologií. Navržené technologie obrábění jsou podrobeny testování v laboratoři na univerzálních strojích s využitím standardních i speciálních nástrojů. Testováno je vždy několik variant, z nichž je vybrána ta nejvhodnější vzhledem k zadání.

VÝVOJ FUNKČNÍCH VZORKŮ

Kromě návrhů progresivních obráběcích strategií se vyvíjejí i nové funkční vzorky, které slouží k ověření funkčnosti navrhované součásti nebo dílu, a to s ohledem na konstrukční, materiálové vlastnosti a životnost.

TESTOVÁNÍ ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ

Pro plné využití progresivních technologií jsou potřeba nejen standardní, ale často i speciální řezné nástroje. Při testování je proto využito i speciálně navržených řezných nástrojů, které umožňují zvýšení efektivnosti obráběcího procesu.

LABORATORY EQUIPMENT

Multifuknční soustružnické centrum CTX BETA 1250

Svou koncepcí se jedná o unikátní stroj, který disponuje 12 osami, jejichž kombinace dává velké technologické možnosti pro soustružnické i frézovací operace. Jeho předností je synchronizované obrábění frézovacího vřetene a spodní revolverové hlavy. Výhodou automatického přeupnutí mezi hlavním a pomocným vřetenem je možnost kompletního obrábění se zvýšenou přesností. Pro efektivní chlazení lze využít tlaku až 100 bar.

Víceosé frézovací centrum DMU 65 monoBLOCK

Pětiosé frézovací centrum se vyznačuje pracovním prostorem o rozměrech 650x650 mm, vhodným pro rozměrnější obrobky.  Polohování je realizováno kolébkovou koncepcí stroje s otočným stolem s rozsahem ±360° (bez omezení), které umožňuje plynulé pětiosé obrábění tvarově složitých ploch. Pro přesné dokončování se s výhodou využívá vysokých otáček vřetene (až 18000 ot/min).

Lineární frézovací centrum DMU 40eVo linear

Tento stroj je vhodný pro plynulé pětiosé obrábění s přesným polohováním ve všech osách. Lze tedy obrábět i tvarově složité součásti na jedno upnutí. Díky lineárním pohonům se při obrábění dosahuje zrychlení až 1G a maximální posuvové rychlosti 80 m/s. Otáčky vřetene mohou dosahovat až 24 000 ot/min, což umožňuje velmi přesné dokončování.

Multifunkční soustruh MAZAK QUICK TURN NEXUS 250-II M

Robustní konstrukce tohoto multifunkčního soustruhu umožňuje ověřování progresivních technologií se zajištěním vysoké přesnosti díky své tuhosti. Velkou výhodou je možnost automatizace. Tento stroj je vybaven osou Y, což umožňuje mimoosé vrtání a frézování. Díky tomuto stroji je rozšířen sortiment řídicích systémů HEIDENHAIN a Siemens o integrovaný systém Mazatrol.