Laboratoř strojírenských experimentálních metod

Laboratoř se zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje v oblastech výrobních technologií, materiálů, konstruování unikátních řešení, nových typů zařízení, výroby a testování prototypů a funkčních vzorků. Je vybavena moderními experimentálními zařízeními na měření provozních zatížení a odezev, dynamických vlastností, hluku, zbytkového pnutí v materiálu nebo teplotního ovlivnění různých objektů.

MĚŘENÍ BĚŽNÝCH FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

Rozsáhlá měření běžných fyzikálních veličin pomocí velké škály snímačů sil, krouticích momentů, provozních tlaků,
teplot, otáček, atd. Měřicí aparatura má velký počet vstupů s vlastním záložním napájením.

MĚŘENÍ PROVOZNÍCH STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH ZATĚŽOVÁNÍ A DEFORMACÍ KONSTRUKCÍ

Rozsáhlá tenzometrická měření napjatosti konstrukcí při zatížení. Měřicí aparatura má velký počet vstupů a je možné
měření doplnit o definované působení zátěžných sil pro zjištění únavové životnosti. Měření optickými tenzometry,
jejichž předností je odolnost proti elektromagnetickému rušení.

ROZSÁHLÁ MĚŘENÍ TEPLOTY

Měření velkého počtu měřicích bodů kontaktními termočlánky, nebo odporovými snímači. Částečný počet
měření může být realizován při vyšších teplotách do 650 °C.

VYSOKORYCHLOSTNÍ TERMOVIZE A DALŠÍ ČINNOSTI

Měření a monitorování teplotního pole rychlých dějů v plném obrazu rychlostí 380 sn/s, v redukované velikosti až
25000 sn/s. Další činnosti, jako např. měření vibrací a hluku, experimentální modální analýza nebo verifikace výpočtových modelů a analýz.

VYBAVENÍ LABORATOŘE

Systém PULSE pro měření dynamických jevů, vibrací a akustiky

Systém se skládá z modulů, které mohou pracovat samostatně nebo ve skupině. Velmi odolná konstrukce. Jako
příslušenství je také impedanční trubice na měření akustických vlastností materiálů.

Programovatelný generátor: 2 kanály
Až 32 vstupních kanálů
FFT, Order, Envelope a Orbit Analysis, Two-plane Balancing,
ODS Run-up/down, Modal Analysis Pro

Order Analysis
Modální kladívka, akcelerometry, mikrofony
Elektrické budiče dynamických sil 100 N, 440 N, 1000 N
Impedanční trubice

FLIR SC 7550

Velmi flexibilní kamera s nejvyšší citlivostí, přesností, prostorovým rozlišením a rychlostí. Je speciálně navržena
pro aplikace v akademické i průmyslové oblasti výzkumu a vývoje.
Senzor InSb: 1,5 až 5,1 μm, chlazeno Stirlingovým chladičem
Rozlišení: 320 × 256 bodů
Rozsah měření: -20 °C až 3000 °C (kalibrace 5 °C až 1500 °C)
Snímkování: plné okno max 380 Hz, výřez až 28800 Hz
Rozlišení teploty: lepší než 0,025 °C
Objektivy: 25 mm: F/2 a 100 mm – F/2

FBGUARD 1550 FAST

Jednotka je určená pro měření a zpracování naměřených hodnot z FBG senzorů. Je plně autonomní, vybavená
harddiskem. Komunikace je prováděna přes webové rozhraní (možnost vzdáleného přístupu).
Optické pásmo: 1500-1588 nm
4 nezávislé optické kanály s přepínáním
Až 80 optovláknových senzorů
Skenovací kmitočet: 2 kanály 1500 Hz, 4 kanály 750 Hz
Celkový dynamický rozsah: až 25 dB
Optické konektory: FC/APC
Možnost měření teploty: -270°C až 300 °C