Přejít k obsahu
ADITIVNÍ VÝROBA A 3D TISK KOVŮ

Aktuality


Na Strojírenském fóru jsme byli vidět

STROJIRENSKE FORUM HLAVNI_web

RTI se úspěšně prezentoval na Strojírenském fóru, které se věnuje inteligentní výrobě a moderním výrobním technologiím a materiálům. Jeho již 6. ročník hostila 27. 3. Technická univerzita v Liberci. Zaznělo tu celkem 11 přednášek, rozdělených do tří tematických bloků: Aditivní a hybridní výroba, Materiálové inženýrství a Praktické zkušenosti s nasazením aditivní výroby.

Jednu z přednášek s názvem „Nové trendy v oblasti aditivních technologií – inovace řezných nástrojů“ přednesl vedoucí Laboratoře experimentálního obrábění RTI doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Kromě toho se RTI v Liberci prezentoval také vlastním informačním stánkem. 


RTI na veletrhu AMPER

AMPER HLAVNI foto_web

I letos (od 19. do 22. 3.) hostilo brněnské výstaviště Mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER. Nechyběl na něm ani Regionální technologický institut, který se tu představil spolu s Fakultou elektrotechnickou ZČU a jejím výzkumným centrem RICE. Největší zájem odborné i laické veřejnosti budil na našem společném stánku bezdrátový přenos energie, speciální hasičský oblek, ukázky tisku vodivých struktur na textilie, generátor vibrací a frézovací hlava Kraken. Na veletrhu se prezentovalo 649 firem z 26 zemí, a to 43 700 návštěvníkům.


O Den otevřených dveří byl zájem


Hosté z Dominikánské republiky zavítali i do RTI


Vánoční dílna RTI byla plná tvůrčího hraní


Frézovací hlava Kraken z RTI získala Zlatou medaili MSV 2018 v Brně


Regionální technologický institut

Regionální technologický institut (RTI) je špičkové výzkumné a vývojové strojírenské centrum vybavené moderní infrastrukturou a přístrojovým vybavením pro konstrukci, modelování, výpočty, simulace, měření, analýzy a prototypovou výrobu. Zabýváme se jak základním, tak především aplikovaným a experimentálním výzkumem v oblasti konstrukce vozidel, výrobních strojů, obráběcích a tvářecích technologií stejně jako moderních výrobních metod tzv. „Chytré výroby“ a „Průmyslu 4.0“.

Patička